Oh spinspinspinspin, spin je spinsels spinrag, spin van hoek naar hoek. Daar hang je dan. Eenvoudig meervoudig. Daar hang je, en daar, en daar. Aan je lange poten, overal en altijd.
Je controleert je lange lijnen. Je kunt wachten. Op spinnenbeet.

Je bent zo ijl, zo licht, hoe leef je dan? Zo kwetsbaar spin?
Hoho, spin je spinnenspraak, dat is jouw idee, niet het mijne. In mijn wijde wereldweb ben ik the king, ik heers in de hoeken van alle huizen. Kijk zoals ik! Mijn ogen zijn blind maar ik zie des te beter. Ik ben snel en sterk, ik vang grote prooien.

Oh spin, zoals je trilt tot een wazige warrel als iets je belaagt! Onzichtbaar en veilig in spinnige tover. Ik voelde mee, trilde even zo hevig en merkte hoe angst en inprenting in dat trillen verdwijnt. De wereld wordt nieuw, het hart heelt, er komt ruimte.
Je vervelt. Je huid heelt, er komt ruimte.
En nog eens. En nog eens meer ruimte.

Met onzichtbare draden bind je samen wat los was, hecht je af wat bleef haken, brei je een eind aan slepende zaken. Aanvaard, zei je. Dat is een actie. Kant af. Doorhalen en af laten glijden.

Aanvaard en begin er direct mee. Doe het met gratie, wees zo mooi mogelijk.

Oh spin, je bent zo inspirerend.

Noorden, zesde chakra
29 oktober 2020

Terug naar de andere odes aan een pad